🌈ibentoy For Joy🌏 Track your order
🌸💕 KAWAII DESK SUPPLIES | IBENTOY HAUL 💻🌟 - Kimbuucha
08.12.2021 | iBentoy | Ibentoy and her friends

1. Milkjoy Girl Stick Notes

https://www.ibentoy.com/products/milkjoy-girl-stick-notes

2. Ibentoy desktop storage box

https://www.ibentoy.com/products/milkjoy-stick-cute-desktop-storage-basket

3. Bentoy Embroidered Sanitary Napkin Storage Bag

https://www.ibentoy.com/products/bentoy-embroidered-sanitary-napkin-storage-bag

4. Milkjoy Cartoon Data Line Coin Purse

https://www.ibentoy.com/products/milkjoy-cartoon-data-line-coin-purse

5. Black Retro Sticker

https://www.ibentoy.com/products/black-retro-sticker

6. Unicorn PVC Shoulder Bag

https://www.ibentoy.com/products/unicorn-pvc-shoulder-bag

7. Smiling Pets Stick Markers

https://www.ibentoy.com/products/smiling-pets-stick-markers